គម្រោងបុរីរបស់ជប៉ុនដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជា

ធ្វើដំណើរត្រឹមតែ ១០ នាទីពីផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី២ និងមានចម្ងាយប្រហែល៣ គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ បុរីមហាសែន សុខគឺជាគម្រោងបុរីរបស់ជប៉ុនដែលធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនគ្រីដគ្រុប ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នាំមុខគេរបស់ជប៉ុន។ បុរីមហាសែន សុខគឺជាគម្រោងស្របច្បាប់យ៉ាងពេញលេញគ្របដណ្តប់ទៅលើផ្ទៃដី ១១៤០០៥ ម៉ែត្រការ៉េ និងមាន ៦៨៣ ផ្ទះ (ជាប្រភេទផ្ទះល្វែងមួយជាន់ និងពីរជាន់) និងដីសម្រាប់សាងសង់វីឡា។

នៅក្នុងបុរីមាន កន្លែងហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រៅ សួនកុមារ សួនច្បារ ផ្លូវម៉ាស្សាបាតជើងនិងផ្លូវកា្រលដោយបន្ទះឈើតាមបែបជប៉ុន វាលស្មៅ និងកញ្ចុះអង្គុយលេង។ សូមអញ្ជើញចាប់ផ្តើមជីវិតរស់នៅថ្មីបែបធម្មជាតិក្នុងតំបន់ ហើយឆាប់ៗនេះនិងក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយដ៏សែនមនោរម្យគួរឱយចង់រស់នៅបំផុតក្នុងចំណោមតំបន់អភិវឌ្ឍនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

Maha- master plan Night rendering
គម្រោងបុរីរបស់ជប៉ុនដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជា

ធ្វើដំណើរត្រឹមតែ ១០ នាទីពីផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី២ និងមានចម្ងាយប្រហែល៣ គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ បុរីមហាសែន សុខគឺជាគម្រោងបុរីរបស់ជប៉ុនដែលធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនគ្រីដគ្រុប ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នាំមុខគេរបស់ជប៉ុន។ បុរីមហាសែន សុខគឺជាគម្រោងស្របច្បាប់យ៉ាងពេញលេញគ្របដណ្តប់ទៅលើផ្ទៃដី ១១៤០០៥ ម៉ែត្រការ៉េ និងមាន ៦៨៣ ផ្ទះ (ជាប្រភេទផ្ទះល្វែងមួយជាន់ និងពីរជាន់) និងដីសម្រាប់សាងសង់វីឡា។

នៅក្នុងបុរីមាន កន្លែងហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រៅ សួនកុមារ សួនច្បារ ផ្លូវម៉ាស្សាបាតជើងនិងផ្លូវកា្រលដោយបន្ទះឈើតាមបែបជប៉ុន វាលស្មៅ និងកញ្ចុះអង្គុយលេង។ សូមអញ្ជើញចាប់ផ្តើមជីវិតរស់នៅថ្មីបែបធម្មជាតិក្នុងតំបន់ ហើយឆាប់ៗនេះនិងក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយដ៏សែនមនោរម្យគួរឱយចង់រស់នៅបំផុតក្នុងចំណោមតំបន់អភិវឌ្ឍនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។